วิทยาเทคนิคดอกคำใต้ ได้นำ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573