เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี ณ วัดบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573