เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา และการปลูกต้นไม้ภายในวิทยาลัย
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573