วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573