วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ ยุทธพิชัย กล้าหาญ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573