วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ร่วมวิ่งการกุศล ระยะทาง 6 กม. เพื่อสมทบเงิน เข้าร่วมโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ11รพ. จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ถึงวัดกองแล


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573