วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้เป็นตัวแทน อศจ.พะเยา ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. และ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ระดับ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วันที่ 22 ธค. 2560 ณ จังหวัดพะเยา
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573