วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้เป็นตัวแทน อศจ.พะเยา เข้าร่วมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ้งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธาน วันที่ 7 มกราคม 2561
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573