วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ด้านอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม วันที่ 9 มค. 2561


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573