นิเทศนักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง บริษัท ซิกม่าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ 9 มกราคม. 2561 ณ.จังหวัดชลบุร


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573