นายยุทธพิชัย กล้าหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เข้าร่วมเวทีสรุปผลการทำประชาคมโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573