วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้มอบเงินสมทบทุนสร้างกำแพง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดงสุวรรณ วันที่ 10 มค. 2560 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดงสุวรรณ


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573