วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้เข้านิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วันที่ 10 มค. 2560 ณ โฮมโปรรังสิต


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573