วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการ วันที่ 10 มค. 2560 ณ บริษัทคับฟ้า


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573