วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ้ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2561 ณ อาคารสถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573