วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จัดพิธ๊มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 แก่ นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573