วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้นำบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วย FIX IT CENTER ศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 เพื่อให้อบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนและการบริการซ่อมบำรุงเครื่งอใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ทางการเกษตร ให้แก่ประชาชน ในช่่วงวันที่ 17, 18, 24, 25, 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ สวนรุกขชาติบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573