วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ให้บริการตรวจสถาพรถในช่วงเทศการสงกรานต์ สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573