วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อต้อนรับ นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าสู้รั้ววิทยาลัย ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573