นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกใต้ ได้นำพาน ที่ประกอบไปด้วย ดอกมะเขือ หมายถือ ความนอบน้อม ดอกเข็ม หมายถึง ปัญญาที่เฉียบแหลม หญ้าแฝก หมายถึง ความอดทด และข้าวตอก หมายถึง ความมีระเบียบ มอบแก่ครู ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573