ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนากิจการ DKTTC Coffee ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573