วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้จัดการฝึกอบรมการปฎิบัติการฝึกเขียนแผนธุระกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573