วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เข้าร่วมการประเมินกิจการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573