วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ระดับ 5 ดาว ณวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วันที่ 11 กรกฏาคม 2561
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573