คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573