ภาพกิจกรรมของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ สถานาศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ดังอัตลักษณ์ ขยัน ชื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573