นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้ต้อนรับคณะวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573