ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำภอดอกคำใต้
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573