วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573