วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ แสดงความยินดีกับครูย้ายสถานศึกษาทั้ง 4 ท่าน และยินดีต้อนรับ ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573