นักเรียน นักศึกษา คณะครู วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573