ประกาศ ด่วน!! ให้นักเรียนและนักศึกษาของแผนกวิชาพาณิชยการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ด่วน!! ให้นักเรียนและนักศึกษาของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย

กิจกรรม


แผนกวิชาพาณิชยการได้เข้าร่วมจัดงาน OPEN HOUSE DICE (11 ม.ค. 2556) (11 ม.ค. 2556)


ทำความสะอาดแผนกวิชา (Big Cleanning Day)