นักเรียนสาขางานไฟฟ้ากำลังของแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ของแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน (Big Cleanning Day)


แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894574  โทรสาร : 054-894574