คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขางานการบัญชี สาขางานยานยนต์ และสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2556


แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894574  โทรสาร : 054-894574