คณะครู เจ้าหน้าที่ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House ในวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้


แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894574  โทรสาร : 054-894574