คณะครูและนักเรียนนักศึกษา สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้


แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894574  โทรสาร : 054-894574