คณะครูและนักเรียนนักศึกษา สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ออกหน่วยซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของโครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2557

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม นาปรังวิทยา ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ปัวดอย ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สุุวรรณคณานุสรณ์ ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557


แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894574  โทรสาร : 054-894574