นักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 พร้อมคณะครู สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ได้เลี้ยงส่งนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 เนื่องในวันรับใบประกาศนียบัตร


แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894574  โทรสาร : 054-894574