อนาคตอยากเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ ต้องมาเรียนสาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ด่วน!! ให้นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตรวจสอบ user และ password ของระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่? ถ้าไม่ให้ติดต่ออาจารย์ธนรัฐ หรืออาจารย์กิตติพนธ์ โดยด่วน!!

จากนั้นให้ทดสอบสัญญาณระบบ wireless ว่าสามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 25 เมกะบิตหรือไม่ โดยเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.speedtest.net
ตัวอย่างการทดสอบระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัย


กิจกรรม

ประกาศวันที่

งานเลี้ยงส่งนักเรียน-นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เนื่องในวันรับใบประกาศนียบัตร 
6 มี.ค. 2558

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาออกหน่วยซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ โรงเรียพระปริยัติธรรม นาปรัง, ปัวดอย และสุวรรณคณานุสรณ์
9 ส.ค. 2557

การเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้  
7 ส.ค. 2557

การเข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House ของวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ปีการศึกษา 2556
11 ม.ค. 2557

การศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
24 ต.ค. 2556

การศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
24 ต.ค. 2556

คณะครูและนักศึกษาสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกันทำความสะอาด เนื่องในวัน Big Cleanning Day ของแผนกวิชา
13 ส.ค. 2556