นักเรียนและนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีที่ 3


นายสุทิวัส อสุพล (มด)
e-mail: modzaza11852@hotmail.com


นายสุพศิน ศรีหาตา (มาร์ค)
e-mail: ddrtxwinlol@hotmail.com


นายพีรพันธ์ จักร์แก้ว (แบงค์)
e-mail: boomjkkj@hotmail.com


นายภานุเดช ขุมเพชร (เมา)
e-mail: toystory_jumkai@hotmail.com


นางสาวขวัญฤทัย ไชยยา (ขวัญ)
e-mail: lek_love_kwan@hotmail.com


นายจักริน ใจกว้าง (แม็ก)
e-mail: zxzx555_@hotmail.com


นายรุ่งสว่าง บุญหล้า (ม่อง)
e-mail: bodyslam_jat03@hotmail.com


นายอนิรุธ หลานวงค์ (เอ็ม)
e-mail: ultraman.osaka-@hotmail.com


นายอริยะ แก้วแท้ (อาร์ต)
e-mail: -


นางสาววิภาดา ใจตึง (ก้อย)
e-mail: koy_za321@hotmail.com


นายทรงพล น้อยภา (โอเล่)
e-mail: -


นายบัญชา บรรจง (บิว)
e-mail: -


นายวีรยุทธ บัวเพชร (เฟรม)
e-mail: flame9f@hotmail.com

   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีที่ 2


นายภูวนนท์ เกตุเหล็ก (คิว)
e-mail: queque_sake@hotmail.com


นายสุภกิจ สุริยะไชย (ออม)
e-mail: supakit0012@outlook.com


นายสุธิชัย ปรุงเรณุ (ตูน)
e-mail: butler000@hotmail.com


นายเอกชัย นันทนังกุล (ก็อต)
e-mail: rocky56120@hotmail.com


นายเฉลิมศักดิ์ ผลงาม (บาย)
e-mail: dargon_love123@hotmail.com


นายสรัล ถาวรวงค์ (ริว)
e-mail: love_numtip@hotmail.com


นายยุรนันท์ บริบูรณ์ (บอล)
e-mail: bo_on_ball@hotmail.com


นายณรงฤทธิ์ ในจันทร์ (ปาย)
e-mail: painw_206@hotmail.com


นายจักรกฤษณ์ กลิ่นมาลี (เบนซ์)
e-mail: konmunmaid@hotmail.com


นายศักดิ์ชัย แซ่โซ้ง (ชัย)
e-mail:-