สถานประกอบการ


บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา
709 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
56000

การไฟฟ้าส่วนภูมืภาค สาขาดอกคำใต้
212 หมู่ 4 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
56120

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา
159 หมู่ 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
56000

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจุน
113 หมู่ 5 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
56150

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา
1015/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
56000

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
14 หมู่ 8 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
561200

เทศบาลตำบลหนองหล่ม
93 หมู่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกใต้ จังหวัดพะเยา
56120

เทศบาทตำบลหงษ์หิน
399 หมู่ 10 ตำบลหงษ์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
56150

ร้านช่างต๋อย
221 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
56000

ร้านภูกามยาวการไฟฟ้า
96 หมู่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
56000