***ประกาศ ด่วน!! ให้นักศึกษาทวิภาคี ถ่ายรูปภาพตนเองขณะทำงานในสถานที่ทำงาน แล้วนำส่งมาให้งานทวิภาคี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ด่วน!! ให้นักศึกษาทวิภาคี กรอกข้อมูล V-Cop ให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ ส่วน user และ password ประกาศไว้ที่บอร์ดหน้าตึกอำนวยการ


กิจกรรม

ประกาศวันที่

คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ
24 มี.ค. 2558

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อาชีวศึกษาชลบุรี
16 มี.ค. 2558

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทวิภาคี ณ มูลนิธิฟันเพืองพัฒนา
16 มี.ค. 2558

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทวิภาคี ณ บริษัท AMET THAI จำกัด
16 มี.ค. 2558

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทวิภาคี ณ บริษัท มหานคร ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
16 มี.ค. 2558

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทวิภาคี ณ บริษัท อู่นพเก้า จำกัด
16 มี.ค. 2558

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทวิภาคี ณ บริษัท อู่ธงการาจ จำกัด
16 มี.ค. 2558

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทวิภาคี ณ บริษัท วินัย อินเตอร์โมบิล จำกัด
16 มี.ค. 2558

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทวิภาคี ณ บริษัท อู่ตงเจริญ (3) จำกัด
16 มี.ค. 2558

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทวิภาคี ณ บริษัท พีเจ คาร์ คลินิก จำกัด
16 มี.ค. 2558

คณะผู้บริหารและครูลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอบแบบทวิภาคกับสถานประกอบการ 
4 มี.ค. 2558

คณะครูและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
8 ก.ย. 2557

บรรยากาศการเรียนการสอน

ประกาศวันที่

การจัดการเรียนการสอนของสาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
8 ก.ย. 2557