บรรยากาศในการเรียนการสอน

รายละเอียด

วันที่ประกาศ


สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
8 ก.ย. 2557

สาขางานการบัญชี
8 ก.ย. 2557

การจัดการเรียนการสอนทวิภาคี (DVT) วิทยาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573