ข้อมูลตลาดแรงงาน

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้รณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาหาข้อมูลตลาดแรงงานจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้