ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพะเยา

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้รณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพะเยาจากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้