ผู้บริหารนายยุทธพิชัย กล้าหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้