บริการ

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้มีระบบบริการสารสนเทศที่ทันสมัย wifi ฟรี หอพักฟรี เครื่องแต่งกายฟรี

แนะนำสาขาวิชา
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
View More
ระบบจัดการสถานศึกษา RMS
  • บริการข้อมูลนักเรียนออนไลน์
  • บริการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
View More
ระบบจัดการความรู้ KME
  • ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
  • บริการความรู้ออนไลน์จากแผนกวิชา
View More
image
image
image
image
สมัครเรียน (งานทะเบียน) :

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับปวช. ระบบปกติเเละทวิศึกษาและปวส.ระบบปกติเเละทวิภาคี ด่วนนน

กิจกรรมที่น่าสนใจ

สามารถติดตามกิจกรรมของเราได้ที่นี่ กิจกรรมเราส่งเสริมความรู้ คุณธรรม นำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศ พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องตลาดแรงงานโลก

image
image
image
image