บริการ

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้มีระบบบริการสารสนเทศที่ทันสมัย wifi ฟรี หอพักฟรี เครื่องแต่งกายฟรี

image
image
image
image
สมัครเรียน (งานทะเบียน) :

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับปวช. ระบบปกติเเละทวิศึกษาและปวส.ระบบปกติเเละทวิภาคี ด่วนนน

ประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามกิจกรรมของเราได้ที่นี่ กิจกรรมเราส่งเสริมความรู้ คุณธรรม นำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศ พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องตลาดแรงงานโลก

แสดงความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา)
วันที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ‘วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน’
กีฬาสีภายในสถานศึกษา 2566
“ล้านคำชมของหมื่นผู้คน ไม่อาจเทียบหนึ่งคำติติงของคนที่เรานับถือ”
“ทุกความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เราเติบโตมากกว่าเดิม”
“ต้องเชื่อว่าเราทำได้ กล้าที่จะลงมือทำแล้วจะได้คำตอบว่ามันทำได้จริงๆ”
“รกคนดีกว่ารกหญ้า แต่ถ้าคนไม่เข้าท่า รกหญ้าดีกว่ารกคน”
“การงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะตัวของเราเองเท่านั้น”
“งานบางอย่างอาจจะยาก แต่คำว่ายากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้”
image
image
image
image