บริการ

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้มีระบบบริการสารสนเทศที่ทันสมัย wifi ฟรี หอพักฟรี เครื่องแต่งกายฟรี

image
image
image
image
สมัครเรียน (งานทะเบียน) :

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับปวช. ระบบปกติเเละทวิศึกษาและปวส.ระบบปกติเเละทวิภาคี ด่วนนน

ประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามกิจกรรมของเราได้ที่นี่ กิจกรรมเราส่งเสริมความรู้ คุณธรรม นำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศ พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องตลาดแรงงานโลก

เชิญชวนร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ จำนวน 2 อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้สมัครร้านค้าภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้เรื่อง เชิญชวนบุคคลทั่วไป ร้านอาหาร เข้าร่วมแข่งขันการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มร้านค้าโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ยินดีกับความสำเร็จ พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานผู้มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ แต่ละแผนกเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้
แสดงความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา)
วันที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ‘วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน’
image
image
image
image