ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ จำนวน 2 อัตรารับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567