วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 32​/2566 เรื่อง การประเมินการเครียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเทิดศักดิ์ นุ่งจุ้ง และนายอนุสรณ์ บุญเจริญปัญญา และครั้งที่ 1 จำนวน 1 ราย ได้แก่นายอานนท์ หรุ่นขำ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียนประจำปีงบประมาณ 2567
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับบ
วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 20​/2566 เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ฉบับที่ 19​/2566 เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด