โครงการกิจกรรมสร้างช่างชุมชน วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำปีการศึกษา 2567